Umowa przewozu - Niemcy

Przygotowywanie / opiniowanie zleceń i warunków przewozu

Transgraniczne umowy przewozu zawierane są najczęściej poprzez wysłanie zlecenia transportowego oraz jego pisemne potwierdzenie lub w sposób dorozumiany czyli przez faktyczne wykonanie zlecenia transportowego.

W zleceniu spedytora znajduje się najczęściej wskazówka, że do zawartej umowy przewozu mają zastosowanie ogólne warunki przewozowe (spedycyjne) zleceniodawcy...

Inkaso transport - Niemcy

Windykacja

Najczęstszym typem zleceń otrzymywanych przez naszą kancelarię jest windykacja wynagrodzeń za transport. Często już na etapie przedsądowym udaje się wyjaśnić przyczyny wstrzymywania wynagrodzenia za transport (przewoźnego) przez zleceniodawcę.

Przykład: Przedsądowa windykacja frachtów...

Procesy odszkodowawcze

Procesy odszkodowawcze

Kancelaria reprezentuje przewoźników w procesach odszkodowawczych na terenie Niemiec jak i Polski, w których przewoźnik został pozwany z tytułu wyrządzonej szkody transportowej. Nasze zadanie często polega na uargumentowaniu i udowodnieniu, o ile zachodzą takie okoliczności...

Odwołanie od kar

Odwołanie od kar

Przekroczenie dozwolonego czasu pracy, naruszenie przepisów o dopuszczalnej masie całkowitej lub szerokości pojazdu, transport ciężki i ponadgabarytowy bez zezwolenia - to główne wykroczenia, za które kierowcy karani są mandatami...