Inkaso transport - Niemcy

Windykacja

Najczęstszym typem zleceń otrzymywanych przez naszą kancelarię jest windykacja wynagrodzeń za transport. Często już na etapie przedsądowym udaje się wyjaśnić przyczyny wstrzymywania wynagrodzenia za transport (przewoźnego) przez zleceniodawcę.

Przykład: Przedsądowa windykacja frachtów...

 Windykacja

Najczęstszym typem zleceń otrzymywanych przez naszą kancelarię jest windykacja wynagrodzeń za transport. Często już na etapie przedsądowym udaje się wyjaśnić przyczyny wstrzymywania wynagrodzenia za transport (przewoźnego) przez zleceniodawcę.

Przykład: Przedsądowa windykacja frachtów

Niemiecki zleceniodawca wstrzymuje płatność przewoźnego z powodu nieprzedłożenia przez przewoźnika oryginalnych dokumentów przewozowych, przy czym wskazuje na dołączone do zlecenia obowiązujące ogólne warunki umowy lub klauzulę w zleceniu. Po wskazaniu podstawy prawnej i wyjaśnieniu warunków pod jakimi spedytor jest uprawniony do niewypłacenia frachtu z tytułu niedoręczania oryginalnych dokumentów CMR, spedytorzy wypłacają umówione wynagrodzenie, o ile rzeczywiście nie zachodzą warunki wstrzymania wynagrodzenia określone w orzecznictwie.

Prowadzimy windykację przewoźnego (frachtów) na terenie całych Niemiec jak i innych krajów Europy, zarówno w imieniu polskich jak i niemieckich przewoźników. Nasza kancelaria prowadzi korespondencję w języku niemieckim, polskim i angielskim. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstszą przyczyną niepłacenia faktur przez zleceniodawcę z tytułu wynagrodzenia za transport z państw europejskich nie są zarzuty co do wykonania zlecenia jak np. szkody czy spóźnienia. Dłużnicy zwlekają z płatnością za frachty ponieważ wychodzą z założenia, że polscy przewoźnicy nie będą w stanie dochodzić szybko i sprawnie swoich należności za frachty na terenie ich państw. Specyfika przepisów konwencji CMR lub regulacja w umowie co do właściwości sądu, faktycznie uniemożliwia często dochodzenie przewoźnego np. europejskim nakazem zapłaty zawnioskowanym w Polsce.

Niejednokrotnie już, skuteczne okazywały się pisma upominawcze wysyłane przez naszą kancelarię.

W wypadkach, gdy windykacja wynagroszenia za transport nie przynosi rezultatu, kontynuowana jest ona na drodze sądowej przez współpracujące z nami kancelarie w poszczególnych państwach.

Nasi klienci otrzymują pomoc prawną w języku polskim, " z pierwszej ręki", skuteczną w następujących krajach Europy: Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii , Norwegii, Grecji. Komunikacja naszych klientów korzystających z usług naszych kolegów odbywa się przy pośrednictwie naszej kancelarii.